Mafra Teky efterbehandling af teak-/træ

DKK125,00

MAFRA – TEKY 500 ml

EFTERBEHANDLING AF TRÆ/TEAK, OLIE IMPRÆGNERING.

Modstandsdygtig over for havvand, havspray og UVA-stråler garanterer TEKY en langvarig effekt.

ADVARSLER:
R38 – Irriterer huden.
R41 – Risiko for alvorlig skade på øjnene.
S2 – Hold utilgængeligt for børn.
S25-Undgå kontakt med øjnene.
S26 – I tilfælde af kontakt med øjnene, vask straks med rigeligt vand og søge lægehjælp.
S37 – Brug egnede handsker.
S45 – I tilfælde af ulykke eller ved ildebefindende, søg omgående læge (vis etiketten, når det er muligt).
Indeholder (EØF 89/542) <5% nonioniske overfladeaktive stoffer, NTA, fosfonater.
Mindre komponenter: farve, duft. Bionedbrydelighed> 90% artikel 2 og 4 nr. 136 af 26/04/1983.